ของดให้บริการผู้ป่วยนอกทั่วไปในคลีนิคพิเศษนอกเวลาของวันหยุดราชการ