โรงพยาบาลกันทรารมย์| Kanthararom Hospitalติดต่อเรา : Contact Us

โทร : 045-615-144 [เครื่องตอบรับอัตโนมัติ] ,
045-651-019, 045-651-020, 045-651-621[แฟกซ์อัตโนมัติ]

ห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน : 045-651-620

แผนที่เดินทางWebsite

http://www.krhosp.com

ที่อยู่: 183 หมู่ 12 ต.ดูน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130