ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้


ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

Posted: 2022-10-27 15:48:28  By: hr_admin  : 214  : 110

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มงานทันตกรรมและกลุ่มงานการพยาบาล


Download File