ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ยกเลิกประกาศ จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ยกเลิกประกาศ จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted: 2022-10-19 15:33:49  By: พัสดุ  : 210  : 108

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ยกเลิกประกาศ จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


Download File