ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปและลูกจ้างชั่วคราวรายวัน


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปและลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

Posted: 2022-10-19 10:25:37  By: hr_admin  : 388  : 228

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปและลูกจ้างชั่วคราวรายวัน


Download File