ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค 5 หมวด จำนวน 138 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค 5 หมวด จำนวน 138 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted: 2022-09-06 17:30:10  By: พัสดุ  : 161  : 86Download File