ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติงานเทคนิคการแพทย์)


ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติงานเทคนิคการแพทย์)

Posted: 2022-07-25 15:27:05  By: hr_admin  : 247  : 149

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติงานเทคนิคการแพทย์)


Download File