รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ปฏิบัติงานเทคนิคการแพทย์)


รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ปฏิบัติงานเทคนิคการแพทย์)

Posted: 2022-06-28 15:37:12  By: hr_admin  : 493  : 309

รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ปฏิบัติงานเทคนิคการแพทย์) 1 อัตรา


Download File