ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้


ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

Posted: 2022-05-11 11:10:26  By: hr_admin  : 116  : 64

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มงานการพยาบาลและกลุ่มงานทันตกรรม


Download File