ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน พนักงานช่วยเหลือคนไข้


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน พนักงานช่วยเหลือคนไข้

Posted: 2022-05-03 11:19:23  By: hr_admin  : 123  : 79

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานทันตกรรมและกลุ่มงานการพยาบาล


Download File