รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานกลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลกันทรารมย์


รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานกลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลกันทรารมย์

Posted: 2022-04-27 10:17:14  By: hr_admin  : 513  : 227

ประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานกลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลกันทรารมย์  อัตราเงินเดือน 8,690 บาท โดยรับสมัคร ตั้งแต่ วันที่ 2 - 9 พฤษภาคม 2565 (ยกเว้นวันหยุดราชการ) สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลกันทรารมย์ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป


Download File