รับสมัคร สอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งนักจิตวิทยา/นักจิตวิทยาคลินิก จำนวน 1 อัตรา (ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด)


รับสมัคร สอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งนักจิตวิทยา/นักจิตวิทยาคลินิก จำนวน 1 อัตรา (ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด)

Posted: 2023-12-01 13:33:50  By: hr_admin  : 413  : 167

รับสมัคร สอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งนักจิตวิทยา/นักจิตวิทยาคลินิก จำนวน 1 อัตรา (ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด)ผู้สมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 ธันวาคม 2566 เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.0๐ น.

ในวันเวลาราชการ ณ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลกันทรารมย์


Download File