ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกลูกจ้างรายวันเงิน


ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกลูกจ้างรายวันเงิน

Posted: 2023-12-01 11:54:26  By: hr_admin  : 238  : 140

ประกาศโรงพยาบาลกันทรารมย์

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกลูกจ้างรายวันเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง  

โรงพยาบาลกันทรารมย์ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ


Download File