รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง 1.ตำแหน่งพนักงานบริการ (พนักงานขับรถยนต์) จำนวน 1 อัตรา 2.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา (ปฏิบัติงานกลุ่มงานการพยายาล)


รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง 1.ตำแหน่งพนักงานบริการ (พนักงานขับรถยนต์) จำนวน 1 อัตรา 2.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา (ปฏิบัติงานกลุ่มงานการพยายาล)

Posted: 2023-02-13 15:01:43  By: hr_admin  : 344  : 178

 รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง โรงพยาบาลกันทรารมย์ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขศรีสะเกษ

1.  ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการ (พนักงานขับรถยนต์) จำนวน 1 อัตรา

2. ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา

     (ปฏิบัติงานกลุ่มงานการพยายาล)


Download File