ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธาณสุขทั่วไป1.ตำแหน่งบริการ 2.ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธาณสุขทั่วไป1.ตำแหน่งบริการ 2.ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

Posted: 2022-12-20 14:23:33  By: hr_admin  : 377  : 197

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธาณสุขทั่วไป

1.ตำแหน่งบริการ 2.ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์


Download File