รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุงโรงพยาบาลกันทรารมย์


รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุงโรงพยาบาลกันทรารมย์

Posted: 2022-12-09 15:36:45  By: hr_admin  : 562  : 199

รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุงโรงพยาบาลกันทรารมย์ 2 อัตรา ตำแหน่ง 1.นักจิตวิทยา 1 อัตรา(ปฏิบัติงานกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด)

2.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ปฏิบัติงานกลุ่มงานทันตกรรม) 1 อัตรา


Download File