ประกาศโรงพยาบาลกันทรารมย์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราวรายวันตำแหน่งที่รับสมัคร 1.ตำแหน่ง พนักงานธุรการ (กลุ่มงานการแพทย์) จำนวน 1 อัตรา


ประกาศโรงพยาบาลกันทรารมย์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราวรายวันตำแหน่งที่รับสมัคร 1.ตำแหน่ง พนักงานธุรการ (กลุ่มงานการแพทย์) จำนวน 1 อัตรา

Posted: 2022-11-24 15:49:23  By: hr_admin  : 290  : 83

ประกาศโรงพยาบาลกันทรารมย์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง   ตำแหน่งที่รับสมัคร

 1.ตำแหน่ง พนักงานธุรการ (กลุ่มงานการแพทย์) จำนวน 1 อัตรา


Download File