รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 1.ตำแหน่งพนักงานบริการปฏิบัติงานที่งานซักฟอก กลุ่มงานบริหารทั่วไป 2.ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ปฎิบัติงานที่ งานบริการยานพาหนะ กลุ่มงานบริหารทั่วไป


รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 1.ตำแหน่งพนักงานบริการปฏิบัติงานที่งานซักฟอก กลุ่มงานบริหารทั่วไป 2.ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ปฎิบัติงานที่ งานบริการยานพาหนะ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

Posted: 2022-11-23 13:54:08  By: hr_admin  : 462  : 250

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

1.ตำแหน่งพนักงานบริการปฏิบัติงานที่งานซักฟอก กลุ่มงานบริหารทั่วไป

2.ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ปฎิบัติงานที่ งานบริการยานพาหนะ กลุ่มงานบริหารทั่วไป


Download File